Kosten besparen bij ziekteverzuim

Kosten besparen bij ziekteverzuim
Ziektekosten besparen

Bespaar op de kosten die komen kijken bij ziekteverzuim

Ziektekosten besparen

Valt een werknemer uit door ziekte, dan krijgt u te maken met diverse kostenposten:

 • Werknemers hebben de eerste twee ziektejaren recht op uitbetaling van tenminste 70% van hun loon.
 • Voor het eerste jaar geldt dat de uitbetaling minimaal het minimumloon moet bedragen. Als een werknemer uitvalt betekent dit dat er een vervanger moet komen, dit zorgt voor een factor 2,7 x bruto loon.
 • Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies. 
   

Werknemers met psychische klachten zijn steeds langer ziek

Hoge kosten door verzuim voorkomen

Werknemers met psychische klachten zijn steeds langer ziek

Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld 290 dagen kwijt. In 2016 was dat nog 167 dagen. Een flinke zorg dus voor het mkb. Dit resulteert in het volgende, stel het bruto jaarsalaris is 36.000 euro voor een werknemer, wanneer iemand thuis komt te zitten en er vervanging nodig is of andere zaken die geregeld dienen te worden rekenen we dit factor 2,7. Een zieke werknemer door bijvoorbeeld een burn-out kost dus al gauw 97.200 euro op jaarbasis. Hier hebben we het nog niet eens over een extreem hoog salaris.

Kosten besparen door tijdig ingrijpen
Als werkgever zou u er dus goed aan doen om in te grijpen. Wij weten re-integratie terug te dringen naar 6 maanden, hiermee bespaar je dus de helft van deze bijvoorbeeld 97.200 euro. Als je als werkgever op tijd ingrijpt dan gaan wij direct aan de slag om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Proactief langdurend verzuim voorkomen
Wat nog beter werkt is proactief verzuim voorkomen. Wij hoeven u natuurlijk niet te vertellen dat wanneer iemand niet uitvalt dit zeer hoge kosten weet te voorkomen. Wij kunnen op voorhand onderzoek doen op de werkvloer om zo preventief te achterhalen wat er op de werkvloer speelt. Daarnaast kunnen wij ook met voeding, beweging en rust aan de gang. Er hoeven dus geen klachten te zijn om preventief te werk te gaan.
 

Terugdringen van ziekteverzuim

Oorzaken van te veel ziekteverzuim

Wat zijn de voornaamste redenen van veel ziekteverzuim?

Er zijn twee hoofdoorzaken voor ziekteverzuim: een abnormale hoeveelheid ziekte, en misbruik van het systeem door werknemers die zich ziek melden terwijl ze eigenlijk volkomen gezond zijn. Oorzaken voor een van beide of beide kunnen de volgende zijn:

 • Een daadwerkelijke lichamelijke of geestelijke ziekte.
 • Een ongezonde levensstijl.
 • De noodzaak om voor familieleden te zorgen.
 • Persoonlijke emotionele problemen.
 • Problemen op de werkplek, waardoor vermijding of stress-gerelateerde ziekte ontstaat.
 • Onbegrip van het ziekteverzuimbeleid.
 • Geringe arbeidssatisfactie en een gebrek aan betrokkenheid, vaak als gevolg van een laag niveau van controle over het werk of de besluitvorming.
 • Lage levenskwaliteit in economische, sociale en fysieke zin.
 • gebrek aan waardering voor het feit dat werk zowel verplichtingen als beloningen met zich meebrengt.

Ziekteverzuim terugdringen

Ziekteverzuim terugdringen... en de kosten ervan

Raakt u wel eens gefrustreerd door werknemers die zich te vaak ziek melden?

Of maakt u zich meer zorgen over zieke mensen die niet thuisblijven en ziekte verspreiden onder andere werknemers?

Ziekteverlof van personeel, of het nu om legitieme of minder legitieme redenen wordt gebruikt, is een groot probleem geworden voor veel organisaties en bedrijfstakken over de hele wereld. Elk jaar kost het bedrijven over de hele wereld miljarden dollars. Bovendien nemen werknemers in de publieke sector in veel landen aanzienlijk meer ziektedagen op dan hun collega's in de particuliere sector, wat betekent dat het de overheden en de belastingbetalers nog meer geld kost.

De Verenigde Staten zijn ongebruikelijk onder de ontwikkelde landen, omdat zij organisaties niet verplichten te betalen voor ziekteverlof, hoewel veel staats- en lokale overheden nu de noodzaak van wetgeving op dit gebied overwegen. Sommige bedrijven beginnen echter het ziektegeld te verlagen om de gestegen kosten van de ziektekostenverzekering voor hun werknemers te compenseren.

Dus wat kosten al die ziektedagen uw bedrijf eigenlijk?

Kosten van ziekteverzuim
Ziektedagen vertragen het werk, waardoor projecten achterlopen op schema. Ze veroorzaken stress bij andere werknemers, die de verloren productiviteit moeten inhalen. En omdat andere mensen misschien moeten overwerken om de verloren tijd in te halen, drijven ze de kosten van overwerk op.

Aan de andere kant krijgen sommige werknemers geen ziektegeld. Als zij alleen worden betaald voor de uren die zij daadwerkelijk werken, kunnen zij het zich niet veroorloven om thuis te blijven als zij ziek zijn. Als zij komen werken, kunnen zij hun ziekte doorgeven aan hun collega's. Dit maakt de situatie op zijn beurt veel erger, omdat nog meer werknemers dan ziek worden - wat kan leiden tot meer "uitvaltijd" en hogere kosten voor medische zorg.

Het ziektegeldbeleid is in het algemeen bedoeld om mensen eerlijk te behandelen en misbruik te ontmoedigen, maar veel werknemers maken er nog steeds geen goed gebruik van. We bekijken de redenen hiervoor en stellen een aantal praktische stappen voor die bedrijven kunnen nemen om het ziekteverzuim terug te dringen.

Verminder ziekteverzuim

Verminder ziekteverzuim

Manieren om ziekteverzuim terug te dringen

Duidelijk beleid

Bied steun

Verminder tijdverlies door ziekte

werk en privé

Positieve werkomgeving

Baanzekerheid

Zorg voor een duidelijk beleid en duidelijke procedures met betrekking tot afwezigheid op het werk. Werknemers moeten weten met wie ze contact moeten opnemen, hoe dat moet gebeuren (bijvoorbeeld of sms'en, e-mailen of bellen gepast is) en wanneer afwezigheid gemeld moet worden (bijvoorbeeld vóór 9.30 uur op de dag van afwezigheid). Er moet ook duidelijkheid zijn over de eisen die aan medische attesten worden gesteld en over de manier waarop met gewoon verzuim wordt omgegaan. Eerlijkheid en consistentie zijn belangrijk. Als je wilt dat mensen het systeem respecteren, moet het hun respect waard zijn.

Bied tastbare steun aan mensen met een blessure of ziekte die meer dan een dag of twee vrij van werk vereist. Stuur een kaart van het hele team. Bel op en vraag of de organisatie iets kan doen om te helpen. Laat de persoon weten dat hij of zij gemist en gewaardeerd wordt. De meeste mensen voelen zich kwetsbaar als ze ziek of pijnlijk zijn en een vriendelijk woord kan een wereld van goed doen. Pragmatisch gezien is het ook waarschijnlijk dat het de wens van de persoon om weer aan het werk te gaan vergroot.

 

Schakel supervisors en managers in op de meest effectieve manieren om het ziekteverzuim te beheren en te verminderen. Help hen inzien dat een focus op LTI's (lost time injury) alleen niet de gewenste resultaten zal opleveren. Supervisors en managers die empathie, steun en vertrouwen uitstralen naar werknemers, zien vaak betere resultaten dan degenen die erop gericht zijn om koste wat kost hun KPI's (key performance indicators) te halen.
 

Houd rekening met niet-medisch verlof en flexibele werkregelingen om mensen in staat te stellen hun privéleven en werk te combineren zonder hun toevlucht te nemen tot "ziekmeldingen". Studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het ziekteverzuim tijdens de schoolvakanties toeneemt, wanneer ouderlijke verantwoordelijkheden en werkverantwoordelijkheden met elkaar concurreren. Indien nodig kunnen ouders tijdens deze periodes de mogelijkheid krijgen om thuis te werken, zodat ze op hun kinderen kunnen letten en tegelijkertijd hun werk kunnen doen.

Zorg voor een positieve werkomgeving. Mensen zijn veel sneller geneigd een "mentale gezondheidsdag" te nemen als ze het vreselijk vinden om naar het werk te gaan. Gelukkige werkplekken zijn werkplekken waar naar werknemers wordt geluisterd, de werklast haalbaar en eerlijk is, en sociale steun wordt aangemoedigd. Als de werkplek een gelukkige plek is, zullen werknemers er graag willen zijn!
 

Ga in op zorgen over werkzekerheid. Werknemers die het gevoel hebben dat hun baan niet zeker is, hebben de neiging meer ziektedagen op te nemen dan degenen die denken dat ze een stabiele baan hebben. Als hun bezorgdheid gerechtvaardigd is, is het het beste om problemen in verband met werkzekerheid op een eerlijke en ondersteunende manier aan te pakken. Zo niet, zorg dan dat ze dat weten. Een gevoel van zekerheid vermindert het ziekteverzuim.
 

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

> NEEM CONTACT OP

Hoe hebben mensen ons ervaren?

Bekijk de reviews

nDoor review Hinry

Hinry

Geholpen door nDoor

“nDoor heeft samen met het team mij uit een diep zwart gat getrokken. Zowel lichaam als geest waren uit balans. Dankzij een intensief sport traject en de fijne gesprekken voel ik mij sterker dan ooit.”

nDoor review Tom

Steven

Geholpen door nDoor

"De wereld weer aan kunnen. Dat is waar nDoor mij mee geholpen heeft. Mede door de situatie rondom Covid-19 is mij alles teveel geworden. Via via ben ik bij nDoor terecht gekomen en dat is tot zover het beste wat mij overkomen is, kortom, ik kan door met mijn privé- en zakelijk leven."

Achtergrond patroon
nDoor reviews