Hoe wij te werk gaan

Burn out reintegratie

Burn-out reintegratie
Burnout-reintegratie

Burn-out re-integratie

Hoe wij te werk gaan

Wanneer er op de werkvloer uitval is door een burn-out zijn wij er om jou als werkgever te helpen. Door ons uitgebreide herstelprogramma en onze transparante samenwerking, zullen wij samen op een zo gezond en snel mogelijke manier zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk gemaakt wordt.

Kun je als leidinggevende het re-integratieproces stimuleren? In dit artikel behandelen we een stappenplan over wat u als manager kunt doen voor een soepele en succesvolle terugkeer van de medewerker.

Meer over burnout preventie?

Hoe wij te werk gaan

De burnout reintegratie stappen

Intake

We starten met een uitgebreide intake op de werkvloer met de werkgever, hier worden zaken aan het licht gebracht die op dat moment spelen, zo kunnen wij inschatten in welke fase de persoon zich bevindt:

Wanneer wij in kaart hebben wat de hulpvraag is zullen wij een uitgebreid onderzoek doen naar de desbetreffende werknemer(s). Dit doen wij aan de hand van de volgende zaken:

  • Lichaamsmeting.
  • Hormoonbalans checken.
  • 5 oefeningen om de flexibiliteit te controleren.
  • Voedingsonderzoek (wat en hoe eet iemand).
  • Rust en slaaponderzoek.
  • Uitgebreid onderzoek naar de leefstijl.
  • Uitgebreid onderzoek hoe wordt er met stress omgegaan.

Op deze manier brengen wij volledig in kaart wat er speelt, de bovenstaande zaken hebben namelijk allemaal effect op elkaar. Wanneer we dit gaan herstellen zul je zien dat wanneer 2 van bovenstaande punten verbeterd zijn, de klachten al beduidend minder zullen zijn. Wij leggen de puzzelstukjes in elkaar en gaan alles op elkaar afstemmen zodat er wanneer iemand hersteld is geen terugval plaatsvindt.
 

Tijdens het traject

Wij zullen tijdens het traject na ons onderzoek een complete routekaart opstellen die past bij de medewerker die op dat moment geholpen wordt. Denk hierbij aan adviezen met betrekking tot voeding, rust, beweegmomenten en slaap. Doordat wij de voeding aanpassen zullen wij ook het hormoon herstel laten plaatsvinden. Een hormonale disbalans is namelijk een grote factor voor het aanwakkeren van een burn-out. 

Naast deze adviezen gaan wij in onze trainingsruimte aan de slag met bewegen, wij noemen het bewust bewegen, want intensief sporten zal het stresshormoon aanmaken en dat is natuurlijk ongewenst in deze situatie. Wij zoeken langzaam de grens op, zonder er overheen te gaan. Tijdens dit traject maken wij iemand bewust van waar de grens ligt, dit herhalen we iedere keer om iemand in de toekomst zelf te laten ondervinden waar diegene zelf moet ingrijpen om herhaling te voorkomen.

Een traject duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden, gaandeweg voeren we de intensiteit van het bewegen op om zo fysiek en mentaal fitter te worden.

Wat wij erg belangrijk vinden is dat iemand bij ons in een warm bad terecht komt, zonder iets te moeten. Wij nemen op de momenten van bewegen en adviseren de taken over en dat voelt als een verlichting. Wij maken gebruik van veel humor en ontspanning om zo de zogeheten burn-out sleur op dat moment er uit te halen.

Tijdens het traject hebben we terugkoppel momenten naar jou als werkgever, wij zullen hierin niet de persoonlijke zaken bespreken, maar wel de vooruitgang en wat jij als werkgever kunt verwachten. Ook zullen we adviseren in wat jij als werkgever kunt doen om bijvoorbeeld in de toekomst een burn-out te voorkomen bij werknemers. Kijk hiervoor ook eens naar preventie van uitval door stress.

Burn-out

Het reïntegratieproces

Re-ïntegratie van een werknemer na een burn-out

Het re-integratieproces vereist dat beide partijen het eens zijn met de taak die voor handen is. Een succesvolle terugkeer naar het werk zal inspanning vergen van de werknemer en van u als manager. De duur van een burn-out zal per individu verschillen. Gemiddeld zullen mensen met burn-out na 55 tot 100 dagen langzaam de draad weer oppakken.

De eerste stap in de re-ïntegratie

Komt uw werknemer weer aan het werk?

Het is belangrijk om klein te beginnen. Iemand die te maken heeft gehad met een burn-out moet niet in het diepe worden gegooid. Als ze te vroeg beginnen, is de kans groot dat de werknemer snel helemaal uitgeput is. Het is in feite een kwestie van geduld hebben en kleine stapjes zetten. Om te beginnen is 2 uur per week niet ongebruikelijk. U kunt dit als basis gebruiken om geleidelijk aan op te bouwen tot de werknemer op een piekniveau werkt.

Tijdens het eerste gesprek geven de meeste werknemers aan hoe graag ze weer zouden willen beginnen met werken. Vaak stellen ze voor om alleen 's morgens te werken of parttime in plaats van fulltime. Stel als manager grenzen, sta niet toe dat de werknemer meteen weer aan het werk gaat. Is er werk dat thuis gedaan kan worden? Zo ja, stel dan thuiswerken voor.

U kunt dit proces gemakkelijk langzaam opbouwen in overleg met de werknemer en de bedrijfsarts.

Blijf communiceren met de werknemer, het is belangrijk om regelmatig contact te hebben. Hoewel het niet nodig is om elke dag te vragen hoe het gaat, af en toe contact opnemen is beleefd en toont een zekere mate van bezorgdheid en interesse. Vergeet niet om tactvol gesprekken in te plannen om te praten over hoe de werktijden kunnen worden uitgebreid of over eventuele hulp die uw werknemer van u nodig heeft.

Als manager is het niet alleen uw taak om uw werknemers aan het werk te houden, maar ook om ervoor te zorgen dat ze aan het werk kunnen blijven. Merkt u dat uw werknemer het moeilijk heeft? Moeite om zich te concentreren of ziet hij er erg moe uit? Stuur uw werknemer dan iets eerder naar huis. Het zijn deze kleine dingen die het proces op lange termijn veel voorspoediger kunnen maken.

integreren na een burnout

Help uw werknemer weer te integreren

Wat te doen als werkgever

Communicatie

De stand van zaken

Vind de oorzaak van burnout

wat u kunt doen als werkgever

Raadpleeg een bedrijfsarts of coach

De eerste stap is altijd communicatie. De meeste managers houden tijdens de afwezigheid van de werknemer contact via e-mail of telefoon. Wanneer de werknemer bereid is, is het belangrijk om een vergadering te plannen.

De belangrijkste, primaire vraag moet zijn "Hoe gaat het op dit moment met je?". Om te begrijpen wat u van de werknemer kunt verwachten, kunt u dit het beste niet negeren. Mensen die last hebben of hebben gehad van een burn-out houden vaak langdurige klachten. Vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen kunnen lang aanhouden. Het is zowel voor u, uw leidinggevende, als voor de werknemer belangrijk dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen eventuele onderliggende zorgen, problemen of angsten in relatie tot hun werk echt naar voren komen.

Ten tweede is het belangrijk om de oorzaak van een burnout aan te pakken. Begin een gesprek over de reden van de burnout. Was het met name prestatiedruk of veeleisende werktijden. U wilt natuurlijk voorkomen dat uw werknemer in de toekomst faalt. Door te weten wat de oorzaak was, kunt u bedenken hoe u een burn-out in de toekomst kunt voorkomen.

Nu is het belangrijk om te vragen wat u als manager kunt doen. Af en toe contact opnemen met de werknemer om te informeren hoe het gaat is routine, maar dit kan voor de werknemer wat opdringerig aanvoelen en zo de re-integratie teniet doen.

Aan het einde van het eerste gesprek kunt u praten over de mogelijkheden van terugkeer. Stel wel de vraag "wanneer wil je weer beginnen", bespreek of er andere werkmogelijkheden zijn, zoals thuiswerken, waar de werknemer baat bij zou kunnen hebben.

Dit eerste gesprek na de afwezigheid is van fundamenteel belang. Plan hier tijd voor in en ga er niet van uit dat een kwartiertje op een drukke dag voldoende zal zijn, zorg er bij voorkeur voor dat je echt beschikbaar bent en aandachtig kunt luisteren. Zorg ervoor dat er tijdens dit gesprek aantekeningen worden gemaakt.
 

Na afloop van het eerste gesprek is het belangrijk om advies van een specialist in te winnen. Raadpleeg een arts, psycholoog of coach van de werknemer. Zij kunnen u adviseren over de fysieke en mentale status en de algemene toestand van de werknemer. Iemand die een burn-out heeft gehad, kan zich namelijk goed voelen, terwijl dat niet het geval kan zijn. Over het algemeen willen mensen met een burnout snel herstellen en in sommige gevallen te snel dat ze niet 100% hersteld zijn.

De bedrijfsarts zou een traject met de werknemer moeten starten. Deze arts kan aangeven of de werknemer wel of niet arbeidsgeschikt is. Overleg met de arts wat de oorzaak was van de burn-out. De arts zal u bijvoorbeeld informeren over werkdruk, stress en andere zaken die kunnen bijdragen aan een burnout.

Wat u moet doen om een werknemer te reïntegreren

Welke zaken maken het reïntegratieproces tot een succes?

Hier zijn alle tips voor u als manager:

Een open blik.

Collega's of managers hebben vaak moeite om de problemen van iemand met een burn-out te begrijpen. Gedachten als: "Maar het is toch helemaal niet stressvol?" Of "Ik werk veel harder en heb geen last van..." kunnen hun mindset overheersen. Niet iedereen is hetzelfde. Heb een open kijk op zaken, probeer de werknemer niet te veroordelen. Een open kijk op de zaak zorgt voor het beste re-integratieproces.

Voor de meeste mensen is praten over hun gevoelens moeilijk.

Het feit dat iemand stress ervaart, zegt nog niet wat dit daadwerkelijk met hem of haar doet. Om te weten wat je als leidinggevende kunt doen, is het belangrijk om de oorzaak te kennen. Doorvragen is de beste manier om de oorzaak boven water te krijgen.

Neem de tijd.

Burn-out is niet hetzelfde als griep die je op den duur overwint. Wanneer iemand met burn-out door de bedrijfsarts arbeidsgeschikt wordt bevonden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij 100% volledig hersteld is. Verwacht niet dat dit volledige herstel binnen een paar weken zal plaatsvinden. Hoe beter het re-integratieproces verloopt, hoe groter de kans op volledig herstel.

Blijf communiceren.

Misschien wel het belangrijkste punt is om te blijven communiceren. Toon altijd belangstelling voor uw werknemer en vraag of er iets is wat hij of zij van u nodig heeft. Het re-integratieproces is een tweerichtingsverkeer.

Vertraging of tegenslag tijdens re-integratie van een zieke werknemer

Voorkom dat uw werknemer na een paar weken opnieuw verzuimt door (emotionele) overbelasting door het werk, Lees hieronder wat u moet vermijden tijdens het re-integratieproces.

Valkuilen.

Tijdens het eerste gesprek had u de punten moeten bespreken die tot de burn-out hebben geleid. Kreeg de werknemer te veel werk thuis of bleek de voortdurende stroom e-mails stressvol? Zorg ervoor dat je weet wat de valkuilen zijn en vermijd ze. Overweeg om uw werknemer toe te staan zich na werktijd af te melden van de werkmail.

Betuttelen.

Hoe oprecht je zorgen ook zijn, te veel aandacht kan ook betuttelend overkomen. Deze vorm van aandacht kan ook negatieve druk geven. Het is goed om nieuws te vragen van je werknemer, maar richt je niet alleen op de burn-out. Het vinden van een gezonde balans tussen oprechte interesse en bezorgdheid kan een uitdaging zijn.

Te snel.

Afwezigheid van een werknemer kan leiden tot een opeenstapeling van achterstallig werk. Laat de werknemer niet rennen voordat hij kan lopen, geef het de tijd. Hoe graag u en waarschijnlijk ook de werknemer zich ook zou willen ontwikkelen en vooruitkomen, de toestand van de werknemer moet het tempo bepalen.

Burnout preventie

Als de re-integratie stagneert

Wat te doen bij stagnatie van de re-integratie

Als manager kun je als werknemer met burn-out soms met de handen in het haar zitten. Het voelt soms als lopen op eierschalen als je zelf ook deadlines moet halen. Wees niet bang om hulp te vragen. Zoals het inhuren van een extra werknemer die kan helpen bij de taken van de werknemer met een burn-out, vraag om extra hulp van je werknemers in deze situatie.

Wanneer iemand op uw werkvloer te maken heeft met een burn-out, is het ook belangrijk om uw strategieën te herzien. Als de werkdruk voor één persoon te hoog is, kan dit een teken zijn dat u te veel verwacht of te veel druk legt op al uw werknemers. Door uw aanpak te veranderen, kunt u het aantal werknemers met een burn-out in de toekomst verminderen. Neem meer mensen aan om de werkdruk te verlichten en maak werkverwachtingen bespreekbaar op de werkvloer.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

> NEEM CONTACT OP

Hoe hebben mensen ons ervaren?

Bekijk de reviews

nDoor review Hinry

Hinry

Geholpen door nDoor

“nDoor heeft samen met het team mij uit een diep zwart gat getrokken. Zowel lichaam als geest waren uit balans. Dankzij een intensief sport traject en de fijne gesprekken voel ik mij sterker dan ooit.”

nDoor review Tom

Steven

Geholpen door nDoor

"De wereld weer aan kunnen. Dat is waar nDoor mij mee geholpen heeft. Mede door de situatie rondom Covid-19 is mij alles teveel geworden. Via via ben ik bij nDoor terecht gekomen en dat is tot zover het beste wat mij overkomen is, kortom, ik kan door met mijn privé- en zakelijk leven."

Achtergrond patroon
nDoor reviews